Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.vivat.pl, zwanym dalej Sklepem, prowadzonym przez firmę Vivat Sp.j. T.Krasowska, K.Krasowska-Jobda z siedzibą ul. 3 Maja 41, 05-080 Izabelin, NIP:118-01-85-845, REGON: 011888570, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XXI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000131007. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać przesyłając wypełniony formularz faxem na numer 22 835 58 35, 22 864 93 53,
e-mailem na adres vivat@vivat.pl
lub bezpośrednio poprzez stronę internetową www.vivat.pl

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, uwzględniającego numer telefonu oraz adres e-mail, pod którym możliwa będzie weryfikacja zamówienia.

• Pobierz w formacie DOC (MS Word)
• Pobierz w formacie PDF


Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest automatycznie, poprzez wysłanie e- maila, wiadomość ta zawiera numer zlecenia nadany danemu zamówieniu, który należy podać przy płatności oraz podczas kontaktu ze sklepem. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sklepem.

W przypadku zamówień składanych faxem, Klient zobowiązany jest potwierdzić złożone zamówienie telefonicznie pod numerem +48 22 835 58 35

W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, warunkiem realizacji zamówienia jest jego ponowne potwierdzenie.

Sklep zastrzega możliwość modyfikacji zawartości koszy poprzez zastąpienie poszczególnych składników produktami równorzędnymi lub wyższej jakości w przypadku braku katalogowego produktu u producenta.

Ceny podane przy produkcie obowiązują w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych produktów, modyfikacji oferty oraz przeprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad ogłaszanych akcji promocyjnych. Oferta sklepu skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich. Składając zamówienie, Klient potwierdza tym samym, iż ukończył 18 lat. Nadużywanie alkoholu szkodzi zdrowiu.

Wszystkie produkty oznaczone są zgodnie z obowiązującym prawem m.in. danymi producenta, terminem przydatności do spożycia.

ZASADY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY

Podane ceny zawierają podatek VAT, lecz nie obejmują kosztów dostawy. Koszty te zależą od wielkości przesyłki. Przy wysyłkach większej liczby koszy na jeden adres stosujemy upusty.

Opłata za dostawę pojedynczej paczki w dzień powszedni, na terenie Polski wynosi:

1. Przesyłka kurierska - paczka do 5 kg - 19 PLN, przesyłka do 10 kg - 28 PLN. Przesyłka powyżej 10 kg - liczona wg, stawek operator.

3. Na specjalne okazje, za dodatkową opłatą sklep oferuje możliwość dostawy upominków w sobotę. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu pod numerem telefonu 22/835 58 35 i ustalić indywidualny koszt dostawy. Realizacja zamówienia z dostawą w sobotę jest możliwa jedynie po potwierdzeniu takiej opcji w Sklepie*.

* Usługa możliwa jest w wybranych miastach w Polsce.

 

Płatności za zakupiony produkt można dokonać:Za pośrednictwem Dotpay.pl – przy rozliczeniu transakcji kartą kredytową lub e-przelewem
Przelewem bankowym na konto Sklepu w ING Bank Śląski S.A. Oddział w Warszawie: 55 1050 1025 1000 0005 0228 0134, Swift:INGBPLPW
Gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera – przesyłka za pobraniem
Gotówką oraz kartą płatniczą, przy odbiorze towaru z naszego biura handlowego w Warszawie, przy ul.Palisadowej 3.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Na pojedyncze kosze wynosi:

• 2 dni robocze w Warszawie,
• 3 dni robocze przy wysyłkach krajowych

W okresie przedświątecznym oraz w przypadku zamówień powyżej 20 sztuk koszy termin realizacji może być dłuższy i wymaga odrębnego ustalenia.

Zamówienia realizowane na terenie Warszawy dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, bądź kierowców działających na zlecenie Sklepu.

Zamówienie z wysyłką poza Warszawę realizowane jest za pośrednictwem firm kurierskich Fedex lub DPD. Czas doręczenia zamówienia do Klienta uzależniony jest od miejsca dostawy. Przesyłki kurierskie dostarczane są w terminie 1-2 dni roboczych od dnia odbioru zamówienia przez kuriera.

Uwaga! Podane wyżej terminy doręczeń nie są gwarantowane i podlegają regulaminom świadczenia usług przewozowych w/w firm.

Przesyłki doręczane są od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w ww. regulaminie świadczenia usług przewozowych, zwykle od 8.00 do 17.00. W przypadku nieobecności adresata przesyłki, firma kurierska po dwóch nieudanych próbach doręczenia, pozostawia awizo z prośbą o kontakt.

Realizujemy również wysyłki zagraniczne, za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex, koszty przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie, w zależności od miejsca i gabarytów prezentu.

W przypadku zwrotu przesyłki do Sklepu z powodu nieodebrania paczki w określonym terminie, błędnego adresu doręczenia podanego w formularzu zamówienia czy odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata, Klient ponosi koszty zwrotu zamówienia oraz koszty ewentualnej ponownej wysyłki.

PRZECHOWYWANIE

Wszystkie oferowane produkty przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości. Ze względu na zawartość produktów spożywczych upominki powinny być przechowywane w miejscu chłodnym i suchym. Koszyki pakujemy w kartony, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu.

ZWROTY

Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30. maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klieny musi poinformować Sklep (Vivat Sp. J., Ul. 3 maja 41, 05-080 Izabelin, vivat@vivat.pl, Fax: 22 835 58 35) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zawraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi opłat.
Zwrócony towar nie może być uszkodzony, powinien być oryginalnie zapakowany i jest odsyłany do Sklepu na koszt Klienta. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


Pobierz formularz zwrotu towaru.

• Pobierz w formacie DOC (MS Word)
• Pobierz w formacie PDF

REKLAMACJE

W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania, dotyczące sposobu realizacji roszczeń, należy odesłać na adres Sklepu:
Vivat Sp. j, 01-940 Warszawa, ul Palisadowa 3 (podstawa prawna -zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30. maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141,poz.1176 ze zm.)


DANE OSOBOWE


Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych w naszym sklepie internetowym jest:

Vivat Sp. J. T.Krasowska, K. Krasowska -Jobda
ul. 3 Maja 41
05-080 Izabelin
e-mail: vivat@vivat.pl
telefon: 519 059 799

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza odwiedzin sklepu internetowego, obsługę zamówienia oraz prowadzenia działalności handlowo- usługowej.

Każdy z naszych Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich uzupełniania, usunięcia oraz może zażądać zaprzestania ich przetwarzania - pisemnie pod adresem: vivat@vivat.pl lub na adres firmy Vivat Sp. J., Ul Palisadowa 3, 01-940 Warszawa. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też, jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem.

UWAGI KOŃCOWE

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.

bars
Koszyk został zaktualizowany
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij